Informació per a les famílies sobre l’avaluació a l’ESO

Informació per a les famílies sobre l’avaluació a l’ESO

un pas més cap a l’assoliment de les competències

Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els permetran assolir-ho.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels àmbits transversals.

Podeu consultar-ne la informació completa en aquest document.