El centre

Missió

El Thos i Codina és un institut públic d’ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional.

Com a tal és una escola per a tothom, catalana, laica, plural, democràtica, partidària de la igualtat i de la defensa del medi ambient.

L’institut es defineix com a centre acollidor, i per això ha procurat organitzar els recursos de què disposa per atendre tots els alumnes que té matriculats, i la seva missió és procurar donar-los una formació eficient i de qualitat que ha de preparar-los per a la vida personal, social i laboral del futur.

Història

L’IES Thos i Codina es va fundar l’any 89 com a conseqüència de la transformació d’una antiga escola de Primària, que ja rebia el nom de Thos i Codina, en un institut de Formació Professional. Eren anys en què l’alumnat de primària minvava a causa de la disminució de la natalitat. Mentre, anaven pujant generacions de joves que necessitaven centres d’ensenyaments professionals, una vessant acadèmica molt descuidada en aquells moments a la ciutat.

Fins l’any 95, l’institut va anar creixent i ampliant les especialitats professionals. El que havia començat com un centre en què s’impartien ensenyaments de primer grau de formació professional de l’especialitat d’administració, havia anat creixent tot augmentant tant l’oferta amb el segon grau de l’especialitat inicial com amb l’ampliació d’especialitats, l’electrònica i la informàtica. Aquest procés va atorgar al centre una personalitat que no hem abandonat.

Quan el curs 95/ 96 es comencen a substituir els estudis de l’antiga formació professional pels nous estudis d’ESO i batxillerat, el centre continuarà mantenint els estudis professionals, que actualment s’anomenen cicles formatius, en les mateixes especialitats que ja tenia en l’antic model. El curs 96/ 97 va ser el de l’ingrés, per primera vegada, de l’alumnat de 12 anys amb la implantació del primer cicle de l’ESO.

D’aleshores ençà, el centre té una oferta àmplia i variada que permet al nostre alumnat triar diferents possibilitats acadèmiques, tant dins del mateix centre com en el seu pas cap a la universitat. El repte dels professionals de l’institut ha estat sempre estar atents a les necessitats dels nostre alumnat, introduir canvis pedagògics sempre que ha fet falta, participar en projectes que permeten millorar tot allò que es fa al centre, involucrar les famílies en la responsabilitat de l’educació dels seus fills, eix central de la nostra feina.

Entorn

L’ institut Thos i Codina està compost per un alumnat que reflecteix la diversitat de la població. És un centre de referència on s’estableixen convenis de col·laboració i de formació amb institucions i empreses locals.

Centre-alumnat

Es tracta d’un centre integrador amb interès a buscar recursos per atendre la diversitat de l’alumnat per tal que assoleixi les competències necessàries per cursar estudis post- obligatoris o bé incorporar-se al món laboral.

L’oferta educativa s’ajusta a les necessitats de l’alumnat i l’entorn.

Professorat

El personal docent participa en activitats de formació permanent i col·labora en experiències innovadores, promociona, organitza i acull activitats per aconseguir la millora contínua en l’atenció a l’alumnat.

S’avalua l’adequació dels ensenyaments per conèixer el grau d’eficàcia.

Valors

  • Respecte a la diversitat de la nostra comunitat educativa, regida pel principi de tolerància i basada en el diàleg.
  • Respecte al medi ambient natural, social i cultural.
  • Col·laboració amb les entitats ciutadanes de l’entorn.
  • Estímul de la creació i innovació en tots els àmbits de la comunitat educativa.
  • Transparència en tots els àmbits de la gestió del centre i treball en equip.
  • Promoció del treball corporatiu.
  • Cultura de l’esforç i treball ben fet.
  • Foment del raonament i l’esperit crític.
  • Compromís permanent de millora contínua com a norma general d’actuació de la nostra Institució educativa i realització de documents, d’accions correctives i preventives que assegurin la qualitat dels nostres processos.